logod

Taali Mesila mesiseid tegemisi toetab nüüd päikeseenergia.
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 19.2 taotluse rahuldamine.
Taali Mesila OÜ sai toetust projekti “ Päikeseenergia süsteemide ostmine ja paigaldamine“ elluviimiseks Leader tegevusgrupi MTÜ Partnerid piirkonnas.
Päikeseenergia kasutusele võtmine on positiivne keskkonnale, väheneb ettevõtte ökoloogiline jalajälg.