Väljaanne on mõeldud mahemesindusega alustada soovijatele. Nõuded ja nende selgitused
on kajastatud seisuga 1. november 2012. a.
PDF-faile saab vaadata siit mahemesindus